Welkom bij de Centrale Archeologische Inventaris

De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Dit project ging van start in 2001. Het is een samenwerking tussen verschillende partners, allemaal instellingen die zich met archeologie in Vlaanderen bezig houden. Indien u meer wilt te weten komen over het hoe en waarom van deze inventaris, raadpleeg dan de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Het publieksluik geeft u een mooi overzicht van de archeologie in Vlaanderen. Elke periode krijgt er een aparte bespreking, voorzien van enkele voorbeeldsites. Dit zijn de best gekende archeologische vindplaatsen uit een tijdperk en verschaffen de bezoeker inzicht in de manier waarop de archeoloog te werk gaat.

De databank van de CAI zelf is enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.